AVG - Almen Voksenpædagogisk Grundkursus​, målrettet kørelæreruddannelsen

​Modulets navn: Didaktik og undervisningsmetode

Akademiuddannelse: Akademiuddannelse i Ungdoms- og voksenundervisning

Omfang: 10 ECTS-point

Modulets pris:  12.900 kr.

Udbyder: UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Tilrettelæggelse: Modulet er tilrettelagt i et samarbejde mellem MyLicence.dk og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.  Undervisningen er typisk tilrettelagt indenfor tidsrummet 09:00 - 15:00 og er opdelt i fremmødeundervisning og Online-undervisning.

Støtte fra omstillingsfonden:
Der er mulighed for, at søge tilskud på op til 10.000​ kr.
​UCl's studiesekretær er behjælpelig med at søge tilskuddet for de deltagere, som er omfattet af ordningen.

Tilmelding - bemærk 2 datoer (klik på nedenstående)

Fremmødeundervisning: Køreteknisk Anlæg Fredericia, Parallelvej 5, 7000 Fredericia

Hold 13 - start dato 8. april 2021:


​Torsdag 8. april 2021 (Fremmødeundervisning)

Fredag 9. april 2021 (Fremmødeundervisning)

Lørdag 10. april 2021 (Fremmødeundervisning)

Tirsdag, 13. april 2021 (Online-undervisning)

Fredag, 16. april 2021 (Online-undervisning)

Tirsdag, 20. april 2021 (Online-undervisning)

Fredag, 23. april 2021 (Online-undervisning)

Tirsdag, 27. april 2021 (Online-undervisning)

Torsdag, 29. april 2021 (Online-undervisning)

Mandag, 10 maj 2021 (Opgaveaflevering - Online)

Mandag, 17. maj 2021 (Mundtlig prøve - Online)

Tirsdag, 18. maj 2021 (Mundtlig prøve - Online)

Hold 14 - start dato 11. august 2021:


​Onsdag 11. august 2021 (Fremmødeundervisning)

Torsdag 12. august 2021 (Fremmødeundervisning)

Fredag  13. august 2021 (Fremmødeundervisning)

Tirsdag, 17. august 2021 (Online-undervisning)

Fredag,  20. august 2021 (Online-undervisning)

Tirsdag, 24. august 2021 (Online-undervisning)

Torsdag, 26. august 2021 (Online-undervisning)

Mandag, 30. august 2021 (Online-undervisning)

Onsdag,   1. september 2021 (Online-undervisning)

Mandag,   13. september 2021 (Opgaveaflevering - Online)

Torsdag,  16. september 2021 (Mundtlig prøve - Online)

Fredag,   17. september 2021 (Mundtlig prøve - Online)

​​

Køreteknisk Anlæg Fredericia A/S​

MyLicence.dk A/S

Parallelvej 5
7000 Fredericia

​Tlf. 75 91 37 00

Kontortid
​​Mandag - fredag 07:45 - 13:00